Se Resejämföraren

När du trycker på knappen kommer du att skickas vidare till Lunds kommuns Resejämförare. De har en fullständig integration med koppling till det lokala länstrafikbolaget Skånetrafiken, samt några egna anpassningar vad gäller text och grafik.